top of page
Derk de Kloet 163.jpg

DERK

' Post Time!'

Flag_of_the_Netherlands.svg.png

Derk is opgegroeid in een wereld van Radio en entertainment. Zijn vader Co de Kloet werkte bij de VARA Radio en Derk greep iedere mogelijkheid aan om mee te kunnen naar studio 1 waar iedere zaterdag live Muziek uit Studio 1 werd gebracht. Het Vara’s Dansorkest onder leiding van Charlie Nederpelt was voor hem de eerste kennismaking met een Big Band die verschillende artiesten begeleidde uit binnen- en buitenland. 

 

In 1981 deed Derk auditie bij Kinderen voor Kinderen. Hij werd toegelaten en nam deel aan Kinderen voor Kinderen 2 en 3. Hij noemt dat zijn eigen Jeugdopleiding voor Entertainment. Een mooie tijd waar hij veel heeft geleerd.

 

Derk is altijd blijven zingen. Hij heeft lang door heel Nederland gespeeld met zijn eigen Rhythm and Blues band. In 2003 is hij zich gaan toeleggen op het repertoire van The American Songbook. Voor veel mensen een herkenbaar repertoire waarbij Derk graag de combinatie zoekt met Latin invloeden en de oude Rhythm and Blues. De basis samenstelling waarmee hij zijn optredens verzorgt is met Piano, Contrabas en Drums maar als de gelegenheid het toelaat wordt dit uitgebreid met meer instrumentalisten. Gastoptredens bij Big Bands en Orkesten zijn welkome evenementen en iedere keer een cadeau. 

 

Om zijn entertainment pakket compleet te maken heeft Derk ook intensief aan Ballroom dansen gedaan. Hoogtepunt waren de wedstrijden in Engeland tijdens het Blackpool Dance Festival in Blackpool. Alle ervaringen die zijn opgedaan komen van pas in het entertainment dat hij vandaag de dag op de bühne brengt. The Best is Yet to Come! 

 

Derk grew up in a world of radio and entertainment. His father Co de Kloet worked at VARA Radio and Derk took every opportunity to go to studio 1 where live music from Studio 1 was performed every Saturday. The Vara's Dance Orchestra led by Charlie Nederpelt was his first introduction to a Big Band that accompanied various artists from home and abroad. 

In 1981, Derk auditioned for Children for Children ( Dutch: Kinderen voor Kinderen) . He was admitted and participated in Children for Children 2 and 3. He calls it his own Youth Training for Entertainment. A wonderful time where he learned a lot. 

Derk has always continued to sing. He played throughout the Netherlands for a long time with his own Rhythm and Blues band. In 2003 he started focusing on the repertoire of The American Songbook. A recognizable repertoire for many people, where Derk likes to combine Latin influences and old Rhythm and Blues. The basic formation of his band is Piano, Double Bass and Drums, but if the opportunity allows this will be expanded with more instrumentalists. Guest performances with Big Bands and Orchestras are welcome events. 


To complete his entertainment package, Derk also focused on intensive ballroom dancing. The highlight were the competitions in England during the Blackpool Dance Festival in Blackpool. All experiences gained are useful for the entertainment today! The Best is Yet to Come!

bottom of page